A kezdet

 

2008 tavaszán - a nagycenki Széchenyi István Általános Iskola pedagógusaként - két helytörténeti kötet kiadásához kértem Simon Péter segítségét. A nagycenki származású üzletember – akinek édesapja több mint harminc évig szolgált körorvosként Nagycenken – örömmel fogadta a felkérést, és javaslatára Nagycenki Füzetek címmel könyvsorozatot indítottunk.                                                    

 

Szabó Attila

  

 Az első kötetek

2008. szeptember 21-én, a Széchenyi István születésének 217. évfordulóján rendezett ünnepségen mutattuk be a Nagycenki Füzetek könyvsorozat első két kötetét Nagycenken, a Széchenyi István Általános Iskola aulájában.

 

 

Szabó Attila szerkesztő és Simon Péter kiadó  az első kötetek bemutatóján

 

  

A Nagycenki Füzetek a korábban megjelent helytörténeti munkák újraközlésével, illetve az újonnan előkerült dokumentumok és emlékezések megjelentetésével egy mindinkább teljessé váló helytörténeti gyűjtemény létrehozására törekszik, egyúttal egy olyan szellemiséget és magatartást kíván képviselni, hogy Nagycenk fejlődésének előmozdítása közös ügy, minden egyéni- és csoportérdeknél fontosabb. 

 

A Nagycenki Füzetek ahhoz is szeretne hozzájárulni, hogy Nagycenk szerepe erősödjön a Széchenyi-kultusz ápolásában, hogy a Széchenyi-örökség egyre inkább a nemzeti önismeret és műveltség, a közgondolkodás részévé, alkotásokat teremtő, tetteket ösztönző hatóerővé váljon.

 

Szeretnénk, ha Nagycenk jelene, a napjainkban születő értékek, a nagycenki alkotók művei is közkinccsé válnának. Honlapunk arra törekszik, hogy folyamatosan közölje az új műveket, a Nagycenki Füzetekhez érkező új dokumentumokat, s hírt adjon a Nagycenkhez és a Széchenyiekhez kapcsolódó jelentős rendezvényekről. 

 

Munkánkhoz dicső nagycenki elődök adnak ösztönzést és erőt. Emléküket, példájukat - utódaink iránt érzett felelősségünk okán is - kötelességünk megőrizni.

 

Nagycenkről hasonlóan gondolkodunk, mint Rábel László, aki 1925-ben A megycsonkított vármegye című tanulmányában a következőket írta:

Nagycenk, a magyarság kegyeletének legszentebb zarándokhelye. Azzá avatja a"legnagyobb magyar" sírboltja. Egy ideig az a veszedelem fenyegette, hogy a trianoni béke rendelkezése folytán leszakítják a magyar haza testéről. Színmagyar lakossága kapával-kaszával készült fogadni a betolakodó osztrákokat. De erre nem került sor. A népszavazás elhárította ezt a becstelen merényletet.

Nagycenk akkor is méltó lenne a nemzet hálájára, ha a legnagyobb magyar hamvai nem itt pihennének. Mert atyja, a nagy Széchényi Ferenc emléke akkor is magyar Mekkává avatná. Már az ő idejében nagy nevezetességként emlegetik a nagycenki kastély gazdag könyvtárát, mintegy hatezer darabból álló térkép gyűjteményét, numizmatikai és ásvány gyűjteményét. Az áldott emlékű Ferenc gróf ezzel vetette meg a Magyar Nemzeti Múzeum alapját.

A család ősi kastélya külsőleg nem sokat mutat; de annál értékesebb kincsekben bővelkedik a belseje. Minden tárgy a legnagyobb magyar nemes ízlését hirdeti. És sok minden van itt fiának, Széchenyi Béla grófnak kelet-ázsiai utazásából.

A kastélytól a bozi magaslatig hosszú, százados hársakkal szegett út vezet; csodálatos szépségéhez foghatót messze földön hiába keresnénk. E fasorban van egy idillikus tisztáson Széchenyi Béla gróf és korán elhunyt neje, Erdődy Hannagrófnő mauzóleuma. Gyönyörű hely, mely áhítatos csendjével, artisztikus szépségével gondolatokat ébreszt és ábrándokba ringatja a lelket.

A község templomát Széchenyi István özvegye, Seilern Crescentia építtette az 1860-as években. Előtte, a község főterén áll a legnagyobb magyar ércszobra,Stobl mester kitűnő alkotása. A millennium emlékére állíttatta a község és a vármegye közönsége.

A templom mellett levő temetőben van a Széchenyi-nemzetség sírboltja. Fölötte kápolna épült. A sírbolt lejáratánál e felírás olvasható: "Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi: por és hamu."

Egyszerű márványlap jelzi a helyet, hol a legnagyobbnak porló hamvai pihennek.

 

"Emléket, oh hazám, mit adsz e sírra?

Hová tekintesz földeden, magyar,

Hol Széchényi nevét ne lásd megírva

Örök dicsőség fénysugárival."

vissza a címoldalra

nagycenkifuzetek.hu címoldaláraLap tetejére
nagycenkifuzetek@gmail.com 0036/30/3188900


0,193 mp